Comunicat de presa - finalizare proiect

Proiectul „Bistrița, pe harta profesională a Europei”, implementat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, cu sprijin financiar prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod SMIS POCU/227/3.8/117313, se încheie la data de 7 iunie 2019. În cadrul proiectului, început cu un an în urmă, au beneficiat de sprijin în dezvoltarea profesională 526 persoane din regiunea de Nord-Vest. Valoarea totală a acestuia a fost de 1.564.579,12 lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de  1.329.829,20 lei.

Prin intermediul proiectului “Bistrița, pe harta profesională a Europei”, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și-a propus să contribuie la creșterea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor din județele MM, BN, SJ, SM/Regiunea Nord Vest, prin dezvoltarea strategică a resurselor umane pe trei nivele manageriale (top, middle, linie), din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și prin sprijinirea a 57 de întreprinderi, dintre care 47 IMM-uri. Acesta este cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Apel proiecte: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, au fost organizate, în județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, programe de formare gratuite: Competențe antrepenoriale;  Manager de inovare; Lean Management; Manager de produs; Managementul riscului; Mini MBA; Inspector resurse umane și Manager de resurse umane. Au fost organizate ateliere în domeniile tehnologia informației și comunicării, management strategic, inovare socială, economie circulară și inovare socială în domeniul resurselor umane.

În Regiunea Nord-Vest, 250 de firme beneficiază astfel de 526 de angajați mai bine pregătiți profesional ca urmare a participării la activitățile proiectului. 16 firme și-au pregătit planuri strategice și cel puțin 10 întreprinderi mici și mijlocii au introdus instrumente, metode, practici și standarde de management al resurselor umane, îmbunătățind condițiile de muncă și performanțele acestora.

O activitate importantă inclusă în proiect a fost crearea platformei de inovare socială www.bistritaprofesionala.ro care oferă organizațiilor publice și private posibilitatea de a dezvolta parteneriate, precum și de stabili relații de colaborare cu voluntari și profesioniști din diferite domenii, asigurând sustenabilitatea proiectului.

Pentru informații suplimentare privind rezultatele acestui proiect, vizitați http://cciabn.ro/bistritaprofesionala/ sau contactați-ne.

Contact : Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Monica Mureșan – Manager Proiect, email: bistritaprofesionala@cciabn.ro, tel./fax: 0263-230640.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Comunicat de presa