Comunicat de presa - lansare platforma de inovare sociala

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud implementează începând cu 08.06.2018, proiectul “Bistrița, pe harta profesională a Europei”  proiect cofinanţat prin Fondul Social European, Programul  Operațional  Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți,  Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi  instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi  de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la  dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate  conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, cod  SMIS  POCU/227/3.8/117313. Valoarea totală a proiectului precum și  valoarea cofinațării UE este de 1.564.579,12 lei, din care cofinantarea  UE in valoare de  1.329.829,20

In cadrul proiectului  “Bistrița, pe harta profesională a Europei”, vă aducem la cunoștiință lansarea platformei digitale de inovare socială: bistritaprofesionala.ro.

     Un rezultat important al proiectului este  platforma de inovare socială, instrument creat pentru a dezvolta  relațiile dintre mediul de afaceri și societatea civilă. Platforma de  inovare sociala, este realizată ca o platformă digitală pe care, se pot  incărca diferite solicitări de sprijin și parteneriate, se pot inscrie  persoane interesate ă rezolvarea unor probleme ale firmelor,  autoritatilor, comunitatilor, ONG-urilor, etc. Mai multe informatii  despre inovarea sociala si masurile Uniunii Europene in acest domeniu  regasiti la adresa http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social

Premiza de la care a pornit realizarea platformei este că  disponibilitățile financiare și de resurse umane ale multor instituții  publice dar și ale organizațiilor non-guvernamentale sunt de multe ori  foarte limitate și nu permit derularea de programe, implementarea de  proiecte și atingerea rezultatelor cu impact corespunzător, pentru  comunitate iar pe de altă parte mediul privat și angajații au un nivel  de implicare scazut și se poziționează de cele mai multe ori ca  spectatori și critici, mai puțin ca parteneri.

Cresterea nivelului de implicare a angajaților în realizarea de  proiecte cu impact in comunitate are potențialul de a genera efecte  economice și sociale deosebit de bune pe scară larga și pe termen lung.

Din aceste motive dorim să inițiem și să susținem prin realizarea platformei www.bistritaprofesionala.ro :

  • Inițiative care utilizează noi tehnologii și noi moduri de lucru pentru a oferi oportunități în cadrul comunităților locale;
  • Idei care ajută diferite categorii de stakeholderi, care altfel nu  ar fi devenit inovatori, pentru a-și crea propriile oportunități în  mediul lor local;
  • Soluții de îmbunătățire a calității vieții inclusiv soluții de  protejare a mediului și de răspuns la situații de risc pentru companiile  locale;
  • Ideile care au fost create împreună cu persoanele interesate pentru a  răspunde cerințelor comunității locale pentru aptitudini, experiențe și  oportunități;
  • Programe care echipează următoarea generație de lucrători cu  abilități care le permit să valorifice schimbările tehnologice si  digitalizarea;
  • Finanțări disponibile din fonduri publice sau private.
  • Dezvoltarea unor noi modele de afaceri

Puteti afla mai multe la www.bistritaprofesionala.ro. Inscrierea pe platforma este deschisa tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate.

Contact : Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Monica Mureșan

Manager Proiect, email : bistritaprofesionala@cciabn.ro,Tel : +40 733900201

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020