Recrutare si selectie de personal

Recrutare si selectie de personal

În ultima perioadă, forța de muncă a devenit o problemă greu de rezolvat pentru majoritatea companiilor. Sarcina departamentelor de resurse umane este mult mai dificilă și politica de resurse umane a companiilor este în continuă schimbare. Prin urmare performanța departamentelor de RU se bazează pe activități de prognoză, de personal și de reținere a forței de muncă. Este nevoie de o abordare proactivă pentru a se asigura că există o ofertă adecvată de candidați cu înaltă calificare potrivită pentru ocuparea posturilor vacante actuale și viitoare. Directorii departamentelor de resurse umane trebuie să identifice potențialul de forță de muncă și să definească specificul locului de muncă, parametrii bugetul. 

În cadrul seminariilor veți învăta cum să utilizați sisteme de selecție adecvate, precum și politici și proceduri standardizate care sunt necesare pentru a oferi cele mai bune perspective.