Managementul Conflictului

Managementul Conflictului

Managementul Conflictului

                                                               

Studierea managementului conflictelor este tot mai mult abordată în managementul resurselor umane deoarece contribuie la o mai bună cunoaștere a comportamentelor individuale și de grup în cadrul unei organizatii. În general, conflictul apare ca o forma a interacțiunii umane prin care doi sau mai mulți membri ai unei colectivități intră în dezacord total sau parțial asupra unor probleme. Cu alte cuvinte, conflictul este amestecul intenționat al unui individ sau al unui grup în eforturile de realizare a scopurilor unui alt grup.

Participantii la acest seminar vor:

  • înțelege semnificația si rolul conflictelor;
  • identifica punctele tari si ariile care trebuie îmbunatatite în abilitatile interpersonale;
  • identifica tipurile de conflicte si modalitatea de gestionare a acestora


Seminarul nu mai este activ