ProiecteRural SMEs - ” Policies to develop entrepreneurship and innovative SME’s in rural areas”

Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud (Detalii)

02/12/2022 - 02/12/2022


” Policies to develop entrepreneurship and innovative SME’s in rural areas”

Rural SMEs


Proiect finantat in cadrul programului Interreg Europe

Instrumentele cheie de politică legate de investiții și de creștere economică sunt gestionate, în mare parte, din principalele orașe (capitale regionale sau naționale), de multe ori deconectate de zonele rurale, și fara un impact în aceste zone. Promovarea spiritului antreprenorial trebuie să fie dezvoltată în zonele rurale, și, în special, promovarea unor noi nișe de oportunități de afaceri, cum ar fi "Energie, Mediu, Industrii verzi,TIC sau Inovația socială".

Proiectul nostru țintește IMM-urile din mediul rural și are ca scop îmbunătățirea politicilor privind sistemele regionale de sprijin pentru antreprenori prin schimbul de experiențe și identificarea bunelor practici, punerea în aplicare a lecțiilor învățate în planuri regionale de acțiune pentru a spori crearea de IMM-uri inovatoare în zonele rurale, dar, de asemenea, sprijinirea celor care sunt deja stabilite pentru a introduce inovații în activitatea lor zilnică.

Pentru a atinge acest obiectiv se prevede identificarea, transferul și adoptarea unor proiecte, măsuri și politici care ar contribui la găsirea unor soluții la provocările cheie cu care se confruntă dezvoltarea afacerilor în zone mai puțin populate, cum ar fi: accesul la finanțare, comunicare și logistică, accesul la cunoaștere; servicii de sprijin pentru inovare.

Dezvoltat pe o perioadă de 54 de luni.

Acțiunile prevăzute sunt:

 • organizarea unor grupuri de lucru în fiecare regiune
 • organizarea a 7 vizite de studiu, 4 ateliere de lucru și 2 seminarii, implicând personalul partenerului și părțile interesate regionale relevante,
 • realizarea a 7 planuri de acțiune regionale care îmbină experiența acumulată de către parteneri
 • Instrumentul de politică luat în considerare în România este Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) și Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, prin aceasta încercând să aducem competențe în domeniul IT și în mediul rural țintind la apropierea acestuia de mediul urban în vederea atragerii de investitori și a dezvoltării de investiții durabile.

Parteneriatul:

 • Societatea pentru Dezvoltarea Provinciei Burgos (SODEBUR Spania), promotorul proiectului;
 • Tipperary County Council (Irlanda);
 • Business Support Centre (BSC ) Ltd Kranj (Slovenia);
 • Region of Western Greece (Grecia);
 • Central Transdanubian Regional Innovation AgencyNonprofit Ltd (Ungaria);
 • Ave Intermunicipal Community – CIM Ave (Portugalia)
 • Camera de Comeț și Industrie Bistrița Năsăud-;(România)

Pentru informații suplimentare :

Manager proiect : Mihaela Cotoi tel. 0733-900194, e-mail: mihaela.cotoi@cciabn.ro

Manager contract Monica Mureșan tel 0733-900201, e-mail: monica.muresan@cciabn.ro

Mai multe informații despre Programul INTERREG EUROPE găsiți la adresa: http://www.interregeurope.eu/

Ministerul Dezvoltării Regionale - http://www.fonduri-ue.ro/ie