Lean management

Lean management

Lean management

                                                               

OBIECTIVE / COMPETENȚE OBȚINUTE:

Înţelegerea iniţiativei globale Lean;    
Dobândirea de abilităţi pentru organizarea proiectării şi implementării; acţiunilor de îmbunătăţire;
Recunoaşterea pierderilor,
Cunoaşterea instrumentelor aplicabile demersului Lean;
Înţelegerea modului de aplicare a metodologiei DMAIC (Definire – Măsurare – Analiză – Îmbunătăţire) – Control);

Cui se adreseaza?

Şefilor de echipă,    
Personalului implicat în îmbunătăţirea proceselor,
Personalului și echipelor care sunt responsabile pentru aplicarea acțiunilor corective sau rezolvarea problemelor,
Altor persoane care doresc să se implice în cunoaşterea şi aplicarea metodologiei Lean.

Tematica

Pregatire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii superioare sau învățământ liceal și minim 3 ani experiență de producție.

Cursul are un pronunţat caracter practic

1. Definirea problemei, domeniului de aplicare, definirea obiectivelor pe proiectele propuse    
2. Beneficiile muncii în echipă vs. Individuală
3. Definire Project Charter
4. Process Mapping
5. Calcularea randamentului procesului ca raport între VA/NVA
6. Practică cu Brainstorming şi Diagrama de afinităţi
7. Identificarea celor 7 categorii de pierderi
8. Practică cu Ishikawa şi 5 De ce?
9. Teste de creativitate
10. Matrici de prioritizare

Curs

Durata cursului : 32 ore    
Tipul de certificat obținut: certificat de participare
Nr. cursanți/serie: 14 persoane
Locația: județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj,
Satu-Mare

 

 Cursul nu mai este activ